Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

Weekend Under the Oak

17.08.2020

14.-16. august bød Bloom på ny viden om natur og videnskab, litteraturoplæsninger og koncert til minifestivalen Weekend Under the Oak i Søndermarken på Frederiksberg. Her kunne publikum møde en række af landets klogeste forskere og skarpeste formidlere til samtaler, litteraturoplæsninger og koncert under åben himmel.

Med Weekend Under the Oak blev Bloom gentænkt i corona-pandemiens skygge, og heldigvis med succes. Der var god afstand mellem de 400 deltagende gæster til hver af de tre dage og stor ros fra sikkerhedspersonalet.

Herunder kan du læse om de forskellige programpunkter. I løbet af efteråret udgives en række samtaler, oplæsninger og oplæg som podcast.

Fredag den 14. august

Vi skal se verden på ny. Med nedslag i alt fra logikkens verden til biologi og antropologi undersøger vi naturens natur i en verden i forandring.

’Verden uden os’ – symposium

Et tankeeksperiment om, hvordan verden ville se ud, hvis mennesket forsvandt fra den ene dag til den anden. På scenen er biolog Carsten Rahbek, antropolog Nils Bubandt og kulturgeograf Emmy Laura Perez Fjalland.

Greatest Theories Ever in the History of the Universe

‘Økologisk økonomi’ med professor i økologisk økonomi Inge Røpke og ‘Logik’ med professor i formel filosofi Vincent F. Hendricks.

First Flush – koncert

Med instrumentale krumspring af folk-violin og længselsfulde blæsere rumsteret First Flush konventionsbrydende rundt i et genreblandende grænseland.

Lørdag den 15. august

Tunnelsyn rækker ikke længere. I verden af i dag må vi gå på tværs. Med blik for det, de videnskabelige discipliner og de forskellige kunstarter har til fælles. Vi genbesøger livets oprindelse i dialog mellem fysik, biologi og geologi, lader poesien finde nye forbindelser mellem natur og kultur og tager en status på menneskets nye rolle som geologisk kraft.

’Dybhavet og det ydre rum’ – symposium

Astrofysiker Anja C. Andersen, dybhavsforsker Mathias Middelboe og geolog Kristoffer Szilas tester parallelerne mellem dybhavsforskning og rumforskning – for vi ved mindre om forholdene i dybhavet end om overfladen på Mars.

‘Altings forbundethed’ – symposium

Alt indgår i ét stort planetært kredsløb, og i den antropocæne tidsalder er mennesket selv en forandrende geologisk kraft på linje med andre naturfænomener. Med geolog Minik Rosing, forfatter Liv Sejrbo Lidegaard, kulturgeograf Emmy Laura Perez Fjalland, antropolog Nils Ole Bubandt og kurator Marianne Krogh.

‘Teorien om alting’ – Troels C. Petersen

Fysikvidenskaben bestræber sig på at nå frem til en teori, der kan forklare alle fysiske fænomener i universet, men hvor tæt er fysikken på den fulde forklaring?

Ursula Andkjær Olsen – litteraturoplæsning
I Andkjær Olsens digtning deler biologi, økonomi og følelser sprog, når fænomener som gæld, overgangsalder og Big Bang går i forbindelse.

Søndag den 16. august

Hvilken plads har vi i naturens store historie? Vi dykker ned i den genetiske historie om menneskets madvaner og historien om sanseorganernes udvikling – og ser nærmere på, hvor vi står med epidemiernes historie og litteraturens små historier.

’100.000 års madvaner’ – med Eske Willerslev & Claus Meyer

Hvordan har vi udviklet os, og hvordan er maden fulgt med? Det er udgangspunktet for Eske Willerslevs samtale med Claus Meyer om vores madvaners genetiske udviklingshistorie.

’Øjet mod øret’ – symposium

Evolutionshistorien er en krig mellem vores sanser, og øjet har trukket det længste strå. Og i vores kultur har det synlige fået forrang fremfor det hørbare. Men hvorfor er det gået sådan til? Det diskuterer evolutionsbiologer og hjerneforskere med specialer i øjet og øret hos både dyr og mennesker. Med Christian Damsgaard, Jakob Christensen-Dalsgaard og Signe Vangkilde i en samtale modereret af Daniel Flendt Dreesen.

’Epidemiologi’ – Lone Simonsen

Professor i folkesundhedsvidenskab Lone Simonsen graver i de historiske kilder for at forstå fremtidens – og nutidens – virusser. Det er en jagt gennem matematiske modeller, Big Data og vaccineevalueringer efter menneskehedens lange, lykkelige liv.

Peter Adolphsen – litteraturoplæsning

Med stilsikker inspiration fra videnskaberne eksperimenterer Adolphsen med sine ’små historier’, der udvinder fortællestof af alt fra geologi og familiefester til astrofysik og infektioner.