Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

BLOOM 2024

Skoven

Peter Friis Møller, Stine Krøijer & Rune Bosse

Hvis et træ vælter i skoven... bliver det hurtigt fjernet igen. Bør vi i højere grad lade skovens økosystem klare sig selv? Tag med en skovbrugsekspert, en antropolog og en trækunstner ind i skovens dybe, stille ro.

Tankefrø

Sprout

Søndag 26.05, 11.20-12.15

Der kan bo over 1.000 forskellige arter i et enkelt egetræ. Hvis det altså får lov at blive gammelt nok.

I Danmark består størstedelen af det samlede skovareal af unge træer, som er plantet og styret af menneskehånd. Gamle træer duer nemlig ikke til at producere designerstole, printerpapir og ispinde.

Men i unge skove når træerne aldrig at danne de store kroner, rødder, huller og sprækker, som et væld af insekter, fugle, svampe og mosser kan trives i.

Til dette Tankefrø har vi inviteret to forskere og en kunstner ind i skovens dybe, stille ro:

Forstkandidat Peter Friis Møller, som er ekspert i skovens mange træer og buske. Han forsker i skovforvaltning og træers samspil med resten af skovens økosystem.

Antropolog Stine Krøijer, som forsker i træers politiske liv fra Amazonas til Tyskland. Ifølge hende har træer og skove alt for længe været passive baggrunde for menneskets politiske og industrielle projekter. Det er på tide at ændre vores skovsyn og genopdage skovene som de livsnødvendige og vigtige levesteder, de er.

Og kunstner og skovhugger Rune Bosse, som mener, at vi bør bruge meget mere tid i selskab med træer. Ved at bringe skovens træer – døde som levende og fra rod til top – ind i galleriets hvide kube, kaster han et æstetisk og 360-graders blik på skoven.

Peter Friis Møller er forstkandidat og seniorrådgiver ved Afdeling for Glaciologi og Klima på GEUS. Han arbejder med naturskovsdynamik, vegetationshistorie, biodiversitet og naturbeskyttelse.

Stine Krøijer er antropolog og lektor på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. I godt 25 år har hun arbejdet med skov, klima og oprindelige folks rettigheder i Amazonas.

Rune Bosse er uddannet kunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Institut für Raumexperimente i Berlin. Han er desuden uddannet skov- og naturtekniker fra Skovskolen Nødebo og ejer 6 hektar land på Sydsjælland, hvor han netop nu er i gang med et skovrejsningsprojekt.

Foto: Petar Jadek