Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

BLOOM 2024

The Microbes Among Us

Rob Dunn

Den amerikanske biolog Rob Dunn har sat gang i et opgør med vores mikrobeblindhed. Med sine originale forskningseksperimenter har han fundet bevis på, at der overalt – lige fra vores navler og væggene i vores hjem til den vilde natur – findes mikroorganismer, som det er bedre at samarbejde med end at slå ihjel.

Mastermind

Summer

Lørdag 25.05, 16.40-17.30

Biodiversitet er ikke kun noget, der findes et sted derude.

Faktisk skal vi ikke kigge længere end vores egne navler for at finde en jungle af mikroskopiske arter, der trives på og med vores kroppe.

Men spørger man den amerikanske biolog Rob Dunn, lider de fleste af os af mikrobeblindhed.

Dunns originale forskningseksperimenter viser, at der efterhånden finder lige så meget evolution sted i vores kornmarker, vores vægge og vores kropsbehåring, som der gør i den vilde, uberørte natur. Der er en livlig mangfoldighed af bakterier og mikroorganismer på og omkring os – fra bakterierne på vores hud og gæren i surdejen til stankelbenet på badeværelset og svampen på husmuren.

I hans bog ‘Belly Button Biodiversity’ beskriver Dunn et eksperiment, hvor han fandt intet mindre end 2.300 arter i menneskelige navler. Og i hans undersøgelser af biodiversiteten i amerikanske hjem fandt han og kollegerne næsten 200.000 arter – alene på første sal.

Men hvis vi skal have blik for vores bofæller, kræver det, at vi vænner os af med trangen til at sterilisere vores nære omgivelser og holde naturen ude af vores hjem.

For evolutionen finder sted, om vi vil det eller ej – og hvis vi smider de gode organismer ud med badevandet, skabes der gunstige forhold for antibiotikaresistente bakterier, skadedyr og parasitter.

Oplev Rob Dunn på årets Bloom, når han giver sit bud på fremtidens naturhistorie og vores sameksistens med mikroberne.

Rob Dunn er amerikansk biolog og forfatter, gæsteforsker på Københavns Universitet og professor på afdelingen for anvendt økologi ved North Carolina State University. Han er forfatter til en lang række bøger, blandt andet ‘Never Home Alone’ om biodiversiteten i vores hjem og ‘A Natural History of the Future’ om, hvordan biologiens naturlove og teorier kan hjælpe os med at adressere biodiversitetskrisen og krisen i vores fremtidsforestillinger.