Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

BLOOM 2024

På havets bund

Ronnie Glud, Dorte Krause-Jensen & Daniel Flendt Dreesen

Havbunden er hjemsted for et væld af liv. Men hvordan påvirkes den af kvælstofudledninger, minedrift og stigende temperaturer? En dybhavsforsker og en marinøkolog gør status over levevilkårene på verdenshavenes dybeste dybder og i de kystnære danske farvande.

Symposium

Spring

Lørdag 25.05, 11.15-12.00

2023 blev året, hvor de danske farvande oplevede det værste iltsvind i 20 år.

Iltsvindet skaber et feedback-loop af voldsomme konsekvenser for havbundsmiljøet – planter forsvinder, fisk søger væk, og den manglende ilt lader giftig svovlbrinte og metan stige op fra undergrunden, som dræber det tilbageværende liv.

Verdens havbunde er – med alt fra dybhavets sletter og undersøiske vulkaner til ålegræsskovene og stenrevene i de danske farvande – hjemsted for et væld af liv, som i dag trues af landbrugsudledninger, minedrift og klimaforandringer.

Hvordan ser fremtiden ud på havets bund? Hvad sker der, hvis landbruget bliver ved med at udlede kvælstof, hvis temperaturerne stiger, og hvis vi begynder at høste mineralerne i dybhavet? Og ved vi overhovedet nok om, hvad der foregår dernede?

Dybhavsforsker Ronnie Glud og marinøkolog Dorte Krause-Jensen har forsket i, hvad der gemmer sig på verdenshavenes dybeste dybder og i de nære danske farvande.

Sammen med moderator Daniel Flendt Dreesen tager de to forskere os en tur med under overfladen for at gennemskue, hvad konsekvenserne er af menneskets aktiviteter på havets bund.

Ronnie N. Glud er professor i marin biogeokemi ved biologisk institut på Syddansk Universitet og ved Tokyo Universitet for marin forskning og teknologi.

Dorte Krause-Jensen er professor i marin økologi ved Institut for Ecoscience på Århus Universitet.

Moderator er idéhistoriker Daniel Flendt Dreesen.