Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

BLOOM 2024

How Emotions Are Made

Lisa Feldman Barrett

Er din vrede ligesom min? Og hvad sker der egentlig i hjernen, når vi føler glæde eller er kede af det? Hjerneforskeren Lisa Feldman Barrett vender op og ned på vores idéer om, hvordan følelser bliver til.

Mastermind

Summer

Fredag 24.05, 17.00-17.45

Glæde, sorg, vrede, frygt, overraskelse og afsky. Vi har alle følt de store følelser – eller har vi?

Hjerneforsker og psykolog Lisa Feldman Barrett har med sin forskning trukket tæppet væk under myten om, at følelser er universelle.

Siden de gamle grækere har det både i videnskab og hverdagsliv været en grundantagelse, at følelser er naturlige reflekser, der udløses af ydre påvirkninger – tænk bare på Pixar-filmen ‘Inside Out’. Vi har bildt os ind, at de er medfødte, hører hjemme bestemte steder i vores hjerner og er færdigformede fra evolutionens side. Og så har vi troet, at følelser kan afkodes helt umiddelbart af vores ansigtsudtryk og stemmeføring.

Men det beror ifølge Feldman Barrett på en helt forkert beskrivelse af, hvad der foregår i vores fleksible hjerner.

For følelser er ifølge hendes teori langt mere dynamiske – de bliver til i åbne, neurale netværk på tværs af hele hjernen i løbet af vores levetid. Vi føler derfor følelser forskelligt, men tager samtidig del i et fælles sprog om dem.

Som hun skriver i bogen ’How Emotions Are Made’: ”Følelser er ikke indbyggede, men varierer fra kultur til kultur. De udløses ikke – du skaber dem. De opstår i kombination mellem din krops fysiske egenskaber, en fleksibel hjerne der programmerer sig selv alt efter, hvilke omgivelser den udvikler sig i, og den kultur og opvækst, der tilbyder de omgivelser.”

Vi og vores hjerner er i langt højere grad end hidtil antaget aktive medskabere af de følelser, vi føler – og af den sociale virkelighed, vi indgår i.

Feldman Barretts teori om følelser er et paradigmeskift, der gør, at vi skal gentænke følelsernes biologi og kultur og genoverveje alt det, vi tror, vi ved om deres rolle i alt fra personlige forhold til den måde, vores samfund er indrettet på.

Oplev en af vor tids vigtigste hjerneforskere, når Lisa Feldman Barrett på Bloom vender det menneskelige følelsesliv på hovedet.

Lisa Feldman Barrett er verdenskendt hjerneforsker og psykolog og en af verdens top 1 % mest citerede forskere inden for neurovidenskab og psykologi. Hun er professor ved Northeastern University og leder af The Interdisciplinary Affective Science Laboratory. Hendes TED-talk er blevet set mere end 7 millioner gange, og hendes bøger ‘Seven and a Half Lessons About the Brain’ og ‘How Emotions Are Made’ trækker på mere end 25 års hjerneforskning og et utal af videnskabelige artikler.

This talk is in English.