Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

BLOOM 2024

Feeding the World

Vandana Shiva & Lotte Folke

Kornets Gandhi er hun blevet kaldt. Den indiske videnskabsaktivist Vandana Shiva har gennem et halvt århundrede arbejdet for at ændre verden – ét plantefrø ad gangen. Oplev hende på årets Bloom i en samtale om fortiden og fremtiden for vores fødevaresystem.

Mastermind

Summer

Lørdag 25.05, 20.00-21.00

Hvordan skaber vi balance i et fødevaresystem, som er blevet skævvredet af århundreders kolonialisme og årtiers monokulturelt landbrug?

Hvis man spørger den indiske miljøaktivist Vandana Shiva skal fødevarekrisen overvindes med lige dele kvantefilosofi og plantefrø.

Fysik var hendes store passion som ung. Hun blev uddannet i atomfysik, men blev bevidst om atomkraftens potentielt ødelæggende virkninger og vendte sig mod kvanteteori i jagten på en fuld forståelse af naturen. I modsætning til den klassiske fysik, så Shiva i kvantefysikken en verden af vibrationer og forbindelser, hvor delene aldrig adskiller sig fra helheden.

Samtidig var skovene i Himalaya-bjergene, hvor hun er vokset op, truet af træfældning. Hun engagerede sig derfor i Chipko-bevægelsen i 1970’erne – den gruppe af indiske kvinder, der som de første i verden begyndte at kramme træer for at sætte sig til modværge mod skovindustrien.

Med Chipko-bevægelsens miljøbevidsthed og kvantefysikkens principper om forbundethed såede Shiva frøene til en aktivistisk karriere i naturens, jordbrugets og klimaets tegn. Siden hun i 1981 forlod den klassiske universitetsverden har hun fundet nye måder at kombinere videnskab og forskning med socialt og økologisk ansvar.

Og ifølge hende må vi for alvor forstå, at alt i denne verden er forbundet, hvis vi skal gøre os noget håb om at mætte alle munde i fremtiden.

Følg med i slipstrømmen på en kvinde, der ikke er bange for at gå forrest, når Vandana Shiva i samtale med Lotte Folke udfolder sit syn på vores natur og levegrundlag og giver sit bud på fremtiden for vores fødevaresystem.

Vandana Shiva er uddannet fysiker og ph.d. i videnskabsfilosofi, miljøforkæmper, forfatter og en af verdens mest toneangivende stemmer inden for klimaaktivisme, agroøkologi og økofeminisme. Hun står bag institutioner som Research Foundation for Science, Technology and Ecology og desuden Navdanya, der organiserer frøbanker, hvor oprindelige frøsorter kan bevares.

Interviewer er journalist Lotte Folke, redaktionschef for Opinion på Politiken og vært på podcasten ‘Den levende’.

Talken præsenteres i samarbejde med Politiken.