Festival om natur & videnskab
23.—25. maj i Søndermarken

BLOOM 2024

Farver

Det Unge Akademi: Nina Molin Høyland-Kroghsbo, Amalie Skovmøller, Anton Autzen & Torsten Bøgh Thomsen

Hvad fortæller farveløse antikke skulpturer og litterær farvesymbolik os om vores forhold til verden? Og kan farver afsløre antibiotikaresistente bakteriers samarbejde eller vise vejen til ny kræftmedicin? Det Unge Akademi afkoder naturens og kulturens farvespil.

Symposium

Spring

Fredag 24.05, 17.30-18.15

Hos Himba-folket i Namibia har man flere forskellige ord for grøn, men ikke et eneste for blå. Og i Homers ’Odysséen’ beskrives havet som ”vinrødt” og aldrig som blåt – selvom Grækenland i dag er blevet synonym med netop den farve.

Farver er alle steder omkring os og er med til at definere, hvad vi sanser i verden omkring os, og hvordan vi navigerer i den.

På tværs af dyreriget og menneskelige kulturer varierer erfaringer og brug af farver forbløffende meget, og lige fra kemi og mikrobiologi til litteraturvidenskab og kunsthistorie formår forskellige videnskabelige discipliner at afkode farvernes betydning og funktion.

Det Unge Akademi besøger igen Bloom og kaster denne gang deres tværfaglige blik på farver.

Hvordan har litteraturens billedsproglige og symbolske gengivelse af farver historisk set påvirket vores opfattelse af dem? Hvorfor er klassisk skulpturarbejde de sidste 300 år blevet udført i en monokrom æstetik, når de i Antikken var fyldt med farver? Kan vi forhindre antibiotikaresistente bakterier i at gøre os syge – blot ved at iagttage deres skiftende farvesignaler? Og hvad sladrer de gule, pink, orange, grønne og røde farver i kemilaboratoriet om?

Det er nogle af de spørgsmål, som mikrobiolog Nina Molin Høyland-Kroghsbo, kunsthistoriker Amalie Skovmøller, kemiker Anton Autzen og litterat Torsten Bøgh Thomsen vil kaste sig over, når Det Unge Akademi går i kødet på farvernes væsen.

Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og har siden 2011 fungeret som et videnskabeligt forum for unge, talentfulde forskere.

Amalie Skovmøller er klassisk arkæolog og kunsthistoriker ved Københavns Universitet. Hun er især interesseret i antik farveperception og den multisensoriske oplevelse med polykrome skulpturer.

Nina Molin Høyland-Kroghsbo er mikrobiolog og adjunkt ved Sektion for Mikrobiel Økologi og Bioteknologi på Københavns Universitet. Hun forsker i antibiotikaresistente bakterier for at forstå deres fysiologi, farvesignaler og samarbejdsstrategier.

Anton Autzen er lektor i kemi ved Danmarks Tekniske Universitet. Han forsker i meget store molekyler – de såkaldte polymerer – og deres medicinske anvendelse og arbejder for at opdage ny kræftmedicin.

Moderator er Torsten Bøgh Thomsen, litterat og lektor på H. C. Andersen Centeret ved Syddansk Universitet.