Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

BLOOM 2024

Eksperimenter i tid

Honey Biba Beckerlee, Jens Hjorth & Ulrikke Neergaard

Går tiden kun fremad? Hvad vil det sige at være i et kapløb med den? Og hvorfor er vi så besatte af at måle den? Tag med kunstner Honey Biba Beckerlee og astrofysiker Jens Hjorth på en rejse ind i tidens forunderlige paradokser.

Live kunstnerisk research

Under the Oak

Søndag 26.05, 12.15-13.00

Det er blevet sagt, at tiden er som en pil, der blev affyret ved universets begyndelse.
En pil, som kun bevæger sig fremad, og som aldrig vil sætte farten hverken op eller ned.

Men indsigter fra fysikken har vist, at tiden nærmere skal opfattes som en slags kosmisk tidevand, der gennemstrømmer os alle og ændrer sig alt afhængigt af universets tyngdefelter.

Kunstner Honey Biba Beckerlee arbejder i sin kunstneriske praksis med tidens foranderlige og paradoksale natur. I mødet mellem æstetik og fysik forsøger hun at indfange og sanseliggøre forskellige former for tidslighed i de materialer, vi bruger til at måle tid med.

Inspireret af atomuret og den menneskelige stræben efter at forstå og måle tid har Beckerlee skabt den tidsundersøgende kunstinstallation ‘Matters of Time’ til årets Bloom.

Atomures præcision skyldes hovedsageligt grundstoffet cæsium, hvis elektronsvingninger i dag bruges som definitionen på et sekund. For selvom tiden er relativ, flydende og umulig at få øje på, har mennesket med atomets kraft formået at måle den ultrapræcist. I hvert fald sådan som den er her på Jorden.

Som et dekonstrueret atomur består ‘Matters of Time’ af cæsiumholdige mineraler, kobberkabler, optisk fiber og konstruktionsrør, som hver især udfolder vidt forskellige tidsligheder og hastigheder – fra mineralernes dybe tid til elektronsvingningernes nanosekunder. Ved at kombinere de forskellige tidsligheder udfordrer Beckerlees værk idéen om tid som lineær og konstant.

I sin research til værket har Beckerlee været i dialog med forskere fra Niels Bohr Institutets DARK Cosmology Center. På Bloom inviterer hun astrofysiker Jens Hjorth til en samtale om grænserne for, hvad vi egentlig ved om tid.

Honey Biba Beckerlee er billedkunstner. Hendes praksis er karakteriseret ved et taktilt engagement med forbindelserne mellem det menneskelige, det digitale og det geologiske. Inspireret af især fysikken, biologien og geologien arbejder Beckerlee tematisk med emner som dyb tid, eksistentiel længsel og digital fremmedgørelse.

Jens Hjorth er professor i kosmologi ved DARK Cosmology Center på Niels Bohr Institutet.

Moderator er Ulrikke Neegaard, som er kunsthistoriker og direktør for KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.

Talken og værket ‘Matters of Time’ præsenteres i samarbejde med KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.