Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

Når isen smelter

Sebastian Mernild, Jason E. Box, Caspar Haarløv & Lars Ostenfeld

Du kan følge Blooms podcast på iTunes og på Spotify.

I disse år taler vi meget om is – og hvad der sker, hvis den smelter. Derfor er glaciologien – videnskaben om naturligt forekommende is – vigtig, når vi skal forstå sammenhængen mellem is og klimaforandringer.

Caspar Haarløv og Lars Ostenfeld har været i Grønland for dokumentere klimaforandringernes betydning til den kommende film 'Into the Ice' og fortæller her om deres oplevelser i samtale med Sebastian Mernild og Jason E. Box, der begge forsker i klimaforandringer og glaciologi.

Foto fra filmen 'Into the Ice'.