Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

Livet er elektrisk

Jakob Balslev Sørensen & Lars Peter Nielsen

I 1780 satte den italienske læge Luigi Galvani strøm til en død frø og kunne fra dens spjættende lår konstatere, at livet er elektrisk.

Siden da er vores viden om såkaldt bioelektricitet kun blevet dybere og mere raffineret.

Elektriske ladninger strømmer gennem celler, væv, muskler og hjernedele i både menneske- og dyrekroppe. Flere hajer, fisk og sågar næbdyr har udviklet evnen til at sanse og udnytte elektriske felter omkring dem.

Og på havets bund har forskere for nylig opdaget nogle forunderlige bakterier, der kan samle sig til kabelagtige superorganismer, som kan lede strøm.

Hverken fysikken eller mikrobiologien kan endnu forklare kabelbakteriernes evne til at føre strøm, og selv kalder elektromikrobiologerne, der studerer dem de mærkværdige væsner for livsformen, som ingen havde forestillet sig.

Samtidig har neurobiologer i dag fået en uhyre nuanceret forståelse for de komplekse måder, neuroner skaber forbindelser i vores hjerner og nervesystemer ved hjælp af elektrokemiske signaler.

Men hvor forskellig er kabelbakteriernes strømføring i grunden fra processerne i komplekse organismers kroppe? Taler de besynderlige, flercellede havbundsorganismer samme sprog som cellerne i vores hjerner – eller er det en helt anden elektrisk forbundethed, der er på færde?

Spids ører, når neurobiologen Jakob Balslev Sørensen og kabelbakterieforskeren Lars Peter Nielsen kaster lys over bioelektricitetens mystiske verden.

Jakob Balslev Sørensen er neurobiolog med ekspertise i hjernens elektrokemiske kommunikation og professor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.

Lars Peter Nielsen er elektromikrobiolog og leder af Center for Elektromikrobiologi ved Århus Universitet.

Moderator er journalist Simon Stefanski.