Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

Jorden – en brugsanvisning

Minik Rosing

Kan geologien vise vejen til en fremtid, hvor Jorden fortsat er beboelig?

Ifølge Minik Rosing giver geologisk forskning os muligheden for selv at vælge vores og Jordens fremtid.

Rosing genskrev planetens historie, da han i 1999 fandt et grønlandsk klippestykke og påviste, at der var liv på jorden for 3,7 milliarder år siden – 300 millioner år tidligere, end man hidtil havde troet.

Men geologien fortæller ikke kun historien om vores dybe fortid – den kan også læses som en brugsanvisning til den nære fremtid for en planet, vi i forvejen er godt i gang med at påvirke og bringe ud af balance.

Den verdenskendte forskerstjerne Minik Rosing giver i denne podcast et geologisk bud på vores og Jordens fremtid.

Minik Rosing er professor i geologi ved Globe Institute på Københavns Universitet. Rosing forsker i det dynamiske samspil mellem fast jord, hav, atmosfære og levende organismer, og han er verdenskendt for at have påvist, at fotosyntesen fandt sted, før man hidtil havde antaget.