Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

Drifting Woods

Pia Rönicke & Hans Henrik Bruun

Du kan følge Blooms podcast på iTunes og på Spotify.

“Skoven er dynamisk. Der kommer lysninger, og der vokser nye træer op. Ligesom cellerne i vores krop heller ikke er de samme som sidste år, så er skoven under evig forandring.”

Træerne i skoven er ikke bare et naturskønt baggrundstapet for menneskets færden – de er en del af et levende, kommunikerende økosystem med historier og selvstændige liv. Skovene bevæger sig over hundredvis af år – så langsomt og umærkeligt, at mennesker ofte ikke lægger mærke til det.

Kunstneren Pia Rönicke ser på skove og træer som nomadiske ’vandrere’, der bevæger sig på tværs af kloden – både med og uden menneskelig indblanding. I samtale med biologen Hans Henrik Bruun udforsker og udfolder Rönicke træernes liv.

For er det ikke på tide, at vi gør op med forestillingen om den stabile, evige skov? Men hvad skal vi så sætte i stedet? Her kan både kunsten og videnskaben hjælpe os til at se mere åbent på træerne fra underskoven til trækronerne – så vi kan opdage skovenes vilde bevægelser og sammenhænge.

I podcasten medvirker billedkunstner Pia Rönicke og biolog Hans Henrik Bruun. Moderator er kurator Marie Laurberg fra Louisiana Museum of Modern Art. Samtalen er del af Blooms talk-serie ’Live kunstnerisk research’ og fandt sted på Louisiana i august 2020.

Foto: Pia Rönicke, Word for Forest, silent film, 16mm, 10.30 min, 2018