Festival om natur & videnskab
24.—26. maj i Søndermarken

Økologisk økonomi

Du kan følge Blooms podcast på iTunes og på Spotify.

Vi skal regne i natur i stedet for at regne i penge. Det er budskabet fra professor Inge Røpke. I en tid præget af ulighed og klimakriser har Røpke taget det på sig at gentænke vores samfundsøkonomi med udgangspunkt i Jordens ressourcer. Der er brug for en anden økonomisk tænkning, der betragter økonomien økologisk.

Økologisk økonomi kunne lyde som et møde mellem modstridende verdener. Men der er tale om en ny økonomisk teoridannelse, som er ved at gøre sit indtog på danske universiteter. Inge Røpke er Danmarks første professor i økologisk økonomi, som er et nyt tværfagligt felt, der rækker ud over mainstream-økonomiens samfundsvidenskabelige regnemetoder ved at regne naturgrundlaget med. For når klodens husholdning skal gøres op, er det alle energiregnskaber og materialestrømme, der tæller.

Økologiske økonomer som Røpke interesserer sig for samspillet mellem menneskelig aktivitet og de natursystemer, der omgiver os. Derfor trækker Røpke og hendes kolleger på filosofiens arbejde med etik, ligesom de i høj grad inddrager teorier fra naturvidenskaben. Fra fysikernes termodynamiske love til biologernes forståelse af økosystemer.

I forhold til traditionel økonomisk tænkning om profit, markeder, formueret og lønvurderinger forsøger økologiske økonomer at nå et spadestik dybere med spørgsmål om bæredygtighed og ressourceforbrug. I dag har millioner af mennesker en levestandard, som i høj grad skyldes, at vi udvinder og forbruger fossile brændsler. Men det indebærer også, at en del af Jordens velstillede befolkning lever på bekostning af andre. Hvis der skal velstand nok til verdens knap otte milliarder mennesker – og alle dem, der kommer efter – er det på høje tide med et nyt regnestykke for Jordens ressourcer.

Inge Røpke er professor i økologisk økonomi ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.