Festival om natur & videnskab
26.—28. maj i Søndermarken

BLOOM 2023

The Power of Seeds

Vandana Shiva

Klimakampen skal kæmpes med kvantefilosofi og plantefrø. Den indiske videnskabsaktivist Vandana Shiva, der er blevet kaldt kornets Gandhi, udfolder sit syn på plantefrøenes magt.

Mastermind

Summer

Kornets Gandhi er hun blevet kaldt. Gennem et halvt århundrede har den indiske videnskabsaktivist Vandana Shiva arbejdet for at ændre verden – ét plantefrø ad gangen.

Fysik var hendes store passion som ung. Hun blev uddannet i atomfysik, men blev bevidst om atomkraftens potentielt ødelæggende virkninger og vendte sig mod kvanteteori i jagten på en fuld forståelse af naturen.

Samtidig var skovene i Himalaya-bjergene, hvor hun er vokset op, truet af træfældning, og hun engagerede sig i Chipko-bevægelsen i 1970’erne – den gruppe af indiske kvinder, der som de første i verden begyndte at kramme træer for at sætte sig til modværge mod skovindustrien.

Det blev begyndelsen på en aktivistisk karriere i naturens, jordbrugets og klimaets tegn, hvor Shiva – siden hun i 1981 forlod den klassiske universitetsverden – har fundet nye måder at kombinere videnskab og forskning med socialt og økologisk ansvar.

Særligt har hun taget kampen op for det, hun kalder ”frø-frihed” – kampen for at bevare verdens oprindelige frøsorter. Frø er en hjørnesten i civilisationshistorien fra de første agerbrug til nu, og i dag er verdens fødevaresystem mere end nogensinde afhængigt af den genetiske variation, som en mangfoldighed af planter er garant for.

Vi ved ikke, hvilke frøsorter der vil trives i fremtiden, men vi ved, at vi ikke kan være afhængige af et fåtal af afgrøder. Derfor er det ifølge Shiva vigtigt at samle og bevare gamle, lokale plantefrø i frøbanker – og ikke mindst kæmpe imod en miljøødelæggende, monokulturel opdyrkning af Jorden.

Følg med i slipstrømmen på en kvinde, der ikke er bange for at gå forrest, når Vandana Shiva udfolder sit syn på vores natur og levegrundlag og viser, hvordan kampen for livet på Jorden skal kæmpes med lige dele kvantefilosofi og plantefrø.

Vandana Shiva er uddannet fysiker og ph.d. i videnskabsfilosofi, miljøforkæmper, forfatter og en af verdens mest toneangivende stemmer inden for klimaaktivisme, agroøkologi og økofeminisme. Hun står bag institutioner som Research Foundation for Science, Technology and Ecology og desuden Navdanya, der organiserer frøbanker, hvor oprindelige frøsorter kan bevares.

Hun har skrevet et væld af bøger, som er blevet fast pensum i klimabevægelsen verden over, såsom ’Soil, Not Oil’, ’Earth Democracy’ og ’Who Really Feeds the World?’, og i 2022 udkom hendes seneste bog ’Agroecology and Regenerative Agriculture: Sustainable Solutions for Hunger, Poverty, and Climate Change’.