Festival om natur & videnskab
26.—28. maj i Søndermarken

BLOOM 2022

Træer

Hans Henrik Bruun

Behøver vi fælde træer, der ser gamle ud? Gummistøvlebiologen Hans Henrik Bruun inviterer på vandring i træernes verden.

Walk

Wanderlust

Lørdag 28.05, 12.00-12.45

Vi fælder træer, når de viser det mindste tegn på svækkelse – måske fordi de aldrende organismer minder os om, at naturen er forgængelig.

Men Hans Henrik Bruun er imod aktiv dødshjælp for træer. For vi glemmer sommetider, at træer ikke er isolerede organismer, men et helt økosystem, hvor mange arter lever og trives.

Et økologisk rum, kunne man kalde træerne og deres omgivelser, fordi de netop er levesteder for myriader af arter. Det er et begreb, der er relativt nyt og dækker over en helt ny måde at forstå og forudsige biologisk mangfoldighed.

Med projektet Biowide har forskere forsøgt at kortlægge Danmarks landbaserede biodiversitet og haft næsen i alle mulige typer af planter, svampe og dyr – enten ved direkte observation af arter eller indirekte ved sekventering af DNA-rester i jordbunden.

Kom med på vandring gennem den artsmangfoldige Søndermarken og se, hvordan det økologiske rum åbner sig, når publikum sammen med Hans Henrik Bruun udforsker forholdet mellem arter og økosystemer – og ikke mindst mennesker og den natur, der omgiver dem.

Hans Henrik Bruun er lektor i biologi ved KU, ekspert i biodiversitet og jordnær formidler med fødderne solidt plantet i gummistøvlerne.