Festival om natur & videnskab
26.—28. maj i Søndermarken

BLOOM 2023

Symbiogenese

Michael Poulsen

Er det altid kun de stærkeste, der overlever? Helt tilbage til de første flercellede organismer har symbiose – og ikke kun konkurrence – været en drivkraft i evolutionshistorien. Evolutionsbiolog Michael Poulsen udfolder teorien om symbiogenese.

De største teorier

Under the Oak

Søndag 28.05, 12.15-12.30

Livet udvikler sig ikke alene.

Ifølge teorien om symbiogenese opstod den første flercellede organisme som resultat af en symbiose mellem to encellede organismer. Den ene flyttede inden for cellevæggen på den anden, og siden er livet kun muteret til højere ordner af kompleksitet.

Men hvordan har symbiosen mellem livsformer i det store perspektiv været en drivkraft i evolutionshistorien?

Symbiosebiologen Michael Poulsen kaster lys over teorien om symbiogenese.

Michael Poulsen er evolutionsbiolog og professor ved Institut for Biologi ved Københavns Universitet. Han interesserer sig især for de symbiotiske forhold mellem myrer og svampe.

Benjamin Jones