Festival om natur & videnskab
26.—28. maj i Søndermarken

BLOOM 2022

µ – myonernes dans

Christian Skjødt Hasselstrøm

Kunstneren Christian Skjødt Hasselstrøm har i lydinstallationen ’µ’ forstærket impulsen fra 49 detektorer, der kan måle de radioaktive myoner, der konstant strømmer ned gennem vores atmosfære.

Installation

Kunst & arkitektur

Fredag 27.05, 16.00-23.00

Universets energi er over os. Energirige partikler fra rummet finder i en konstant, men tilfældig strøm vej til Jorden.

Når kosmisk stråling, som fænomenet kaldes, kommer ind i Jordens magnetfelt og atmosfære, spaltes strålingen i mindre dele og henfalder. Og et af strålingens mildt radioaktive elementer når hele vejen ned til os – den såkaldte myon.

Myonen er en elementarpartikel, der betegnes med det græske bogstav µ, og som blev opdaget i 1936 af fysikerne Carl David Anderson og Seth Neddermeyer i deres studier af kosmisk stråling.

Myoner bevæger sig med en hastighed nær lysets, og på trods af deres korte levetid på omkring 2,2 mikrosekunder, når de som oftest de mere end 10 km ned til Jordens overflade – ifølge relativitetsteorien går tiden for en så hurtig partikel nemlig ’langsommere’. Med deres høje hastighed er det muligt for myoner at trænge igennem materie, og de er både i stand til at rejse gennem klipper og nå flere tusind meter ned under Jordens overflade.

Under Bloom installerer kunstneren Christian Skjødt Hasselstrøm 49 specialkonstruerede detektorer, som hver afgiver en kort, lydlig impuls i det øjeblik, en myon indfanges.

Detektorerne installeres i et samlet felt, som man kan bevæge sig ind i, og forvandler dermed et helt område af festivalpladsen til en kosmisk lyttestation. Som både modtagere og sendere står de 49 detektorer i Søndermarkens græslandskab med rundede messingoverflader, der beskytter detektorens elektroniske kerne – og samtidig udsender værkets hørbare impulser.

Detektorerne fungerer uafhængigt af hinanden og afgiver derfor impulser efter den kosmiske strålings intensitet og tilfældige strømninger, men ved såkaldte kosmiske regnskyl, hvor særligt meget stråling når ned til ét sted på jordoverfladen, vil detektor-feltet lyde og opleves særligt intenst.

µ er en totalinstallation skabt specifikt til Bloom af kunstneren Christian Skjødt Hasselstrøm. Den kan opleves i hele festivalperioden.

Materialer: messing, plastik-scintillator, fotomultiplikator, specialdesignet elektronisk kredsløb, audioforstærker, transducer, ledning – gange 49.

Christian Skjødt Hasselstrøm er en kunstner og komponist, der arbejder i spændingsfeltet mellem lyd, installation og videnskab. I sine stedspecifikke værker undersøger han vores sanseperception og dens begrænsninger – ofte med afsæt i uventede teknologier og videnskabelige måleinstrumenter.

Værket er blevet til på baggrund af research og dialog med forskere fra Niels Bohr Institutet. Tak til Troels C. Petersen, Peter Laursen og Jørgen Beck Hansen.

Foto: Mads Lindgaard