Festival om natur & videnskab
26.—28. maj i Søndermarken

BLOOM 2023

Global ét-barns-politik

Flemming Konradsen

Kan vi komme de globale kriser til livs, hvis vi indfører ét-barns-politik på verdensplan? Tag med sundhedsprofessor Flemming Konradsen på et vovet tankeeksperiment, der overvejer den kollektive grænse for vores reproduktion.

De største løsninger?

Spring

Lørdag 27.05, 17.15-17.30

Vi bor nu over otte milliarder mennesker på Jorden.

De seneste mange år er befolkningsvæksten kun taget til, og de globale kriser er kun blevet mere talrige. Klimakriser, forsyningskriser, sundhedskriser og stigninger i både fattigdom og ulighed. Men er der en sammenhæng mellem antallet af mennesker og antallet af kriser?

Vi har diskuteret overbefolkning, siden den moderne demografis gudfar Thomas Malthus i slutningen af 1700-tallet fremlagde sin teori om, at verdens befolkning til alle tider vil vokse mere eksponentielt end den globale fødevareforsyning. Der ville blive for mange munde at mætte.

Allerede Malthus spekulerede i, om begrænsning af fødselsraten for at undgå fremtidige kriser. Og netop denne tankes fordele og ulemper vil professor i global sundhed Flemming Konradsen forfølge i dette tankeeksperiment.

For kunne indførelsen af global ét-barns-politik være en reel løsning på, hvordan vi indretter en overbefolket og kriseramt verden? Hvilke dominoeffekter vil en sådan politik kunne have? Og er det på nogen måde tilladeligt og etisk forsvarligt at blande sig i individers reproduktion?

Flemming Konradsen er professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af School of Global Health ved Københavns Universitet. Han har i mere end 20 år forsket i de miljømæssige faktorer, der påvirker både folkesundhed og udbredelsen af sygdomme som fx malaria og denguefeber, og han har ledt feltprojekter i bl.a. Sri Lanka, Ghana, Zanzibar og Indien.

De største løsninger er en række tankeeksperimenter, hvor forskerne skruer tiden frem og forestiller sig, hvordan verden ville se ud, hvis vi foretog én radikal samfundsændring. Hvad sker der, hvis vi stopper med helt at spise kød, hvis vi afsætter halvdelen af verdens areal til vild natur, eller hvis vi gør os selv til herrer over vejret?