Festival om natur & videnskab
26.—28. maj i Søndermarken

BLOOM 2023

Den store acceleration

Katherine Richardson

Siden Anden Verdenskrig har vi levet i Den Store Acceleration. Katherine Richardson introducerer til en af klimaforskningens største teorier.

De største teorier

Spring

Fredag 26.05, 17.15-17.30

Alt undergår forandring – men nogle gange kan forandring ske så hurtigt, at et system kommer ud af balance.

I løbet af det 20. århundrede er alt ved mennesket accelereret eksponentielt – fra stigende befolkningstal og BNP til energiforbrug, turisme, vandforbrug og papirproduktion.

Men en lignende acceleration er samtidig fundet sted i naturen – i mængden af kuldioxid i atmosfæren, med stigende temperaturer, forsuring af verdenshavene og en lang række andre forhold i Jordens geologiske, biologiske og kemiske systemer.

Samfundenes og naturens udvikling var så bemærkelsesværdig for de klimaforskere, der først begyndte at sammenligne de mange grafers himmelflugt, at de døbte perioden ’Den store acceleration’.

Men hvordan kan det være, at vi pludselig fik ’need for speed’? Hvad er sammenhængen mellem menneskenes og Jordens systemer? Og hvordan det står til med at bremse vor tids store hastighedsstigninger?

Spænd sikkerhedsselen og lad en af Danmarks førende klimaforskere, Katherine Richardson, give en indføring i teorien om Den Store Acceleration.

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center. Hun er en af de mest prominente forskere inden for Earth System Science – et tværdisciplinært forskningsfelt, der undersøger de komplekse relationer mellem Jordens geologiske, biologiske, kemiske og fysiske processer.