Festival om natur & videnskab
27.—29. maj i Søndermarken
Video

Intertidal Synthesis

Intertidal Synthesis

Studio ThinkingHand

I tidevandszonens mudder gemmer sig et bløddyragtigt væsen, der drager vores biologiske begreber om liv i tvivl.

Kunstnerduoen Studio ThinkingHand iscenesætter i ’Intertidal Synthesis’ en spekulativ fremtid, hvor bløde robotter har indtaget og tilpasset sig kystlandets våde og omskiftelige økosystemer. Som en form for rewilding – blot med syntetiske livsformer frem for med køer og heste.

I en tid, hvor vores forestillinger om natur og teknologi er under hastig forandring, udforsker Studio ThinkingHand nogle af de modsætningspar, der er grundlæggende for vores måde at tænke på – forholdet mellem kunstigt og organisk, teknologisk og biologisk, maskiner og organismer.

Gennemgående arbejder duoen med at undersøge forholdet mellem arter og har i deres arbejde eksperimenterer de med organisk materiale og samarbejder på tværs af arter, således at både svampe, enzymer og planter indgår som elementer i den kunstneriske proces, og i videoinstallationen ’Intertidal Synthesis’ tager de med inddragelsen af kunstige robotter deres undersøgelse af, hvad liv er, et skridt videre.

Det, der træder frem med de bløde robotters bevægelser, er en indsigt om, at vores verden ikke består af afgrænsede, selvtilstrækkelige organismer, men derimod af sammenfiltrede livsformer, der hele tiden fletter sig ind og ud af hinanden.

På den måde er ’Intertidal Synthesis’ også et værk om det gradvise sammenbrud af de kunstige grænser, der adskiller natur og kultur, menneskelig og ikke-menneskelig, liv og død.

Studio ThinkingHand er en dansk-australsk kunstnerduo, der består af Rhoda Ting og Mikkel Dahlin Bojesen. De er nogle af de fremmeste repræsentanter for bio-art i Danmark og har tidligere udstillet installationsværkerne ‘Relationscape’ og ‘Vita · Necro · Vita’ på Bloom. ’Intertidal Synthesis’ er filmet i tidevandszoner, vådlandsområder og kalkbrud i Sydkorea og Danmark.