Festival om natur & videnskab
27.—29. maj i Søndermarken

En uregerlig natur

Hvordan skal vi forstå det ved naturen, der er hinsides vores kontrol? I den digitale kunstudstilling ‘En uregerlig natur’ præsenterer vi tre værker, der nærmer sig naturens ordløse sprog for at forstå dens uregerlighed.

I naturen findes sprog, men ingen ord.

Et sprog bestående af tordnende skyformationer, tilgroede skovbryn og svindende tidevandsbølger. Et sprog, som taler og fortæller om noget i naturen, der foregår hinsides vores kontrol.

Fælles for kunstnerne Nanna Debois Buhl, Pia Rönicke og Studio ThinkingHand står forsøget på at opdage naturens ordløse sprog og indfange dens uregerlige bevægelser.

I den digitale kunstudstilling ’En uregerlig natur’, der vises på Bloom Explore fra 6. april til 6. august, samler vi tre kunstværker, som nærmer sig naturens tavse tale og vilde dynamikker.

Hver især arbejder de tre værker med at opdage de forunderlige lovmæssigheder, der hviler bag tordenskyernes flugt over himlen, skovenes langsomme bevægelse gennem landskabet og de bløddyragtige livsformer, der kan gemme sig mellem tidevandets skvulp.

Nanna Debois Buhl stiller i ‘On Thunderclouds’ skarpt på skyernes adfærd, når de samler sig til torden. Pia Rönicke vender i ‘Bordered’ op og ned på billedet af den stillestående skov og viser, hvor bevægelig den er. Og Studio ThinkingHand kaster os i ‘Intertidal Synthesis’ ud i tidevandszonen i et eksperiment med livagtige bløde robotter.

Det er alle tre kunstværker, der minder os om, hvor uregerlig naturen kan være. Den indretter sig ikke altid efter de grænser, mennesker forsøger at opstille for den, og de tre værker er en påmindelse om, at vi måske slet ikke behøver at kontrollere den, men blot lade den være, som den er.

Kunstværkerne er kurateret på baggrund af tre researchforløb, hvor kunstnerne har talt med forskere fra forskellige videnskabelige discipliner og indgået i Blooms faste talk-format ‘Live kunstnerisk research’ på festivalen.

Både talk-formatet, der desuden findes som podcasts, og de digitale værker er støttet af Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond. Bloom Explore er særligt støttet af Novo Nordisk Fonden.